Szkolenie pt.: „Charakterystyka próby badawczej – jak ją wykonać?” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu „Charakterystyka próby badawczej – jak ją wykonać?. Odbędzie się ono 3 marca 2023 roku w godzinach 10:00-12:00.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów i pracowników naukowych, którzy chcą nauczyć się tworzyć opis badanej próby (charakterystykę próby) w rozdziale z opisem metody tekstu naukowego.

Opis badanej próby to niezbędna część opisu metody badania – z jednej strony umożliwia innym badaczom dokonanie replikacji, a z drugiej strony analiza danych socjodemograficznych bywa bardzo przydatna, a czasami wręcz kluczowa przy tworzeniu dyskusji wyników. Dane demograficzne mogą być też wykorzystane jako zmienne niezależne lub predyktory w trakcie analizy statystycznej. Proponowane szkolenie będzie zawierać nie tylko istotne elementy teoretyczne, ale również praktyczne – pokazane zostanie m.in. w jaki sposób sformatować dane uzyskane z pakietu statystycznego i przygotować w odpowiedni sposób w Wordzie i Excelu do raportowania w standardzie APA 7.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.