IX Konferencja Naukowa „ENZYMOS” – Enzymy w nauce i przemyśle (online)

Już po raz dziewiąty mamy przyjemność spotkać się z Państwem na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ENZYMOS. Dyskusja, wymiana poglądów, a także doświadczeń to tylko niektóre cechy, jakie towarzyszyły poprzednim edycjom.

Enzymy dzisiaj…
Obecnie powszechne jest stosowanie preparatów enzymatycznych w wielu gałęziach przemysłu (m.in. piekarnictwo, browarnictwo, przemysł papierniczy czy mleczarstwo). Szerokie zastosowanie widoczne jest również w naukach medycznych, diagnostyce, a także biotechnologii czy farmacji. Również w życiu codziennym każdy z nas spotyka się z enzymami.

Rozwój enzymologii rozpoczął się w XIX wieku i prężnie postępuje do dziś. Aby podsumować obecny stan wiedzy mamy przyjemność zaprosić pracowników naukowych, studentów, doktorantów oraz wszystkich Państwa, związanych zawodowo lub hobbystycznie z enzymami do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ENZYMOS. Podczas wydarzenia w trakcie paneli dyskusyjnych badacze będą mieli okazję prezentacji własnego dorobku naukowego, dyskusji nad wynikami badań oraz pracami przeglądowymi.

Więcej informacji na stronie www.enzymos.pl