2nd International Scientific Conference “Civilization Diseases – Causes, Treatment, and Prevention” (online)

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 2nd International Scientific Conference “Civilization Diseases – Causes, Treatment, and Prevention”, która odbędzie się 1 czerwca 2023 roku w formie spotkania online. Konferencja w całości odbywać się będzie w języku angielskim.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze oraz zapewnienie uczestnikom możliwości dyskusji na temat aktualnych problemów i wyzwań związanych z chorobami cywilizacyjnymi na szczeblu międzynarodowym.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby reprezentujące różne dziedziny nauki, m.in. medycynę i nauki o zdrowiu, psychologię, psychiatrię, prawo, ekologię, a także osoby zajmujące się tematyką zdrowia i chorób cywilizacyjnych.


Więcej informacji oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie: www.diseases.tygiel-international.com