Ogólnopolska Konferencja Naukowa “W Poszukiwaniu Piękna i Brzydoty: Spojrzenie literackie, kulturowe i z obszaru sztuki” (online)

Szanowni Państwo,

już 25 kwietnia 2024 odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “W Poszukiwaniu Piękna i Brzydoty: Spojrzenie literackie, kulturowe i z obszaru sztuki”.

W obliczu współczesnego świata pełnego różnorodnych wyobrażeń i interpretacji, pojęcia piękna i brzydoty nadal pozostają źródłem nieustającego zainteresowania i dyskusji. Celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “W Poszukiwaniu Piękna i Brzydoty: Spojrzenie literackie, kulturowe i z obszaru sztuki” jest zachęcenie uczestników do głębszej refleksji nad pojęciami piękna i brzydoty w kontekście literatury, kultury, sztuki i nauk społecznych, stworzenie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat tych pojęć, a także promowanie współpracy i nawiązanie nowych kontaktów naukowych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów reprezentujących różne dziedziny naukowe: przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, sztuk plastycznych, muzycznych oraz filmowych, osoby reprezentujące instytucje edukacyjne i kulturalne, a także wszystkich zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Jesteśmy przekonani, że nasza Konferencja będzie źródłem nowych pomysłów, inspiracji i długotrwałych kontaktów naukowych. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Więcej informacji pod linkiem.