Wywiad z prof. dr hab. Iwoną Ndiaye „W głąb kultury afrykańskiej przez pryzmat bajek”

Prof. dr hab. Iwona Ndiaye z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odkrywa przed nami bogactwo kultury afrykańskiej ukryte w bajkach tego kontynentu. Badaczka literatury i języka zwraca uwagę na błędne postrzegania Afryki jako kulturowego monolitu, odsłaniając jej etniczną i językową różnorodność.
Profesor wyjaśnia, czym jest bajka afrykańska, przedstawia jej główne cechy i funkcje. Omawia także rolę tych opowieści jako narzędzia edukacji międzykulturowej, przybliżającego odmienność afrykańskich tradycji młodym czytelnikom w Polsce.

W wywiadzie nie brakuje również inspirujących refleksji Prof. Ndiaye na temat jej pracy badawczej nad literaturą kobiet z Afryki Zachodniej oraz translatorskich wyzwań związanych z przekładem bajek na język polski. Wszak bajka to nie tylko słowo pisane, lecz przede wszystkim tradycja sztuki opowiadania.

Transkrypcja wywiadu oraz nagranie audio dostępne jest pod linkiem.