ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W JAMOVI – prosta analiza mediacji i supresji z pakietem jAMM Marcello Galluciego

3 spotkania w dniach: 7, 9 i 14 marca 2023 r.
18:00-20:00

Do kogo jest skierowane?

Szkolenie kierujemy do osób, które mają podstawową wiedzę z zakresu analizy statystycznej oraz choćby kilkugodzinne doświadczenie w pracy z jakimkolwiek programem statystycznym i chcą podnieść swoje umiejętności w tym zakresie, aby móc testować bardziej rozbudowane modele pozwalające na wnioskowanie przyczynowo skutkowe. Ze szkolenia skorzystają przede wszystkim studenci każdego stopnia, pracownicy naukowi oraz niezależni badacze, którzy chcą wykonać analizy statystyczne do swojej pracy dyplomowej, artykułu naukowego lub jakiejkolwiek innej publikacji. Jeśli uczestnicy znają koncepcję testowania prostych modeli mediacyjnych to na pewno i tak będą mieli okazję do pogłębienia wiedzy i nabycia nowego doświadczenia. Jeśli jej nie znają to kurs ten będzie doskonałym wprowadzeniem w tematykę analizy związków pośredniczących. Zupełni nowicjusze również odnajdą się na szkoleniu ponieważ na jego początku przypomnimy sobie czym jest analiza korelacji, analiza regresji oraz jaka jest różnica między nimi. Znajomość takich pojęć czy miar jak R2, współczynnik standaryzowany beta i niestandaryzowany B na pewno jednak nie zaszkodzi 😉

Czym jest Jamovi i czy na pewno jest warte uwagi? Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem. 

Cel szkolenia:

– poznanie JAMOVI – programu do statystycznej analizy danych w badaniach naukowych

– zaznajomienie się z takimi pojęciami jak efekt pośredniczący, efekt mediacyjny, efekt supresji, efekt zakłócający i zrozumienie różnic między nimi

– poznanie różnych metod testowania związków pośredniczących w programie JAMOVI i module jAMM

– nabycie umiejętności poprawnego raportowania uzyskanych wyników w standardzie APA

– wprowadzenie w tematykę miary siły efektu w analizie mediacji

– pokazanie dobrych i złych praktyk w sferze wykonywania oraz samego raportowania wyników analiz efektów pośredniczących a tym samym umiejętnej, krytycznej analizy rezultatów prezentowanych przez innych badaczy 

– zbudowanie fundamentów oraz zaprezentowanie literatury pozwalającej na samodzielne kształcenie się w temacie analizy prostej mediacji oraz tworzenia i testowania bardziej złożonych modeli np. z kilkoma mediatorami działającymi równolegle lub sekwencyjnie czy też mediatorami w postaci wielopoziomowych zmiennych nominalnych

Treści programowe

DZIEŃ 1

– przypomnienie analizy korelacji r Pearsona, analizy regresji i ich założeń

– wprowadzenie do programu JAMOVI, otwieranie bazy danych i instalowanie wybranych modułów

– wprowadzenie teoretyczne do analizy mediacji – omówienie klasycznego podejścia Barona i Kennyego, jego rozwinięcie przez Cohena i Cohen z testem Sobela, a także najbardziej zalecanej obecnie metody bootstrapowej

– testowanie założeń analizy regresji

– omówienie kilku przykładów efektu mediacji i ich rodzajów

DZIEŃ 2

– przeprowadzenie analizy mediacji w JAMOVI w module jAMM

– wyjaśnienie wszystkich elementów surowego raportu wygenerowanego przez JAMOVI

– poprawne zaraportowanie wyników pojedynczej, prostej mediacji

– analiza mediacji z dychotomiczną zmienną niezależną

– analiza mediacji z nominalną, wielokategorialną zmienną niezależną

– omówienie kilku przykładów efektu supresji i ich rodzajów

– przeprowadzenie analizy supresji w JAMOVI w module jAMM

– poprawne zaraportowanie wyników pojedynczej, prostej analizy związków pośredniczących

DZIEŃ 3

– wprowadzenie do analizy mediacyjnej z dwiema zmiennymi pośredniczącymi (jeden przykład z dwoma mediatorami działającymi równolegle i jeden z dwoma predyktorami działającymi w sekwencji)

– omówienie dobrych praktyk i błędów jakie można popełnić w przeprowadzaniu analizy efektów pośredniczących oraz opisie wyników

– wskazanie pomocnej literatury

– sesja Q&A

Dodatkowe informacje:

Uczestnicy szkolenia kilka dni przed jego rozpoczęciem otrzymają tutorial video z wyjaśnieniami dotyczącymi instalacji i podstaw obsługi pakietu jamovi oraz instalacji pakietu jAMM. Po szkoleniu udostępniona zostanie również prezentacja PDF, spis zalecanej literatury oraz materiałów video/kanałów na YT, a także opcjonalne ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności, do samodzielnego wykonania w domu. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB dedykowanej dla uczestników szkoleń organizowanych przez Fundację TYGIEL i Pogotowie Statystyczne oraz papierowy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Spotkania odbędą się 7, 9 i 14 marca 2023 roku w godzinach 18:00-20:00.

Jamovi to program do statystycznej analizy danych z przyjaznym użytkownikowi, klikalnym interfejsem graficznym jak SPSS (PS Imago PRO) czy STATISTICA. Jednocześnie jest on zupełnie darmowy, zarówno do użytku komercyjnego jak i niekomercyjnego. Nie bez znaczenia jest fakt niewiarygodnie szybkiego rozwoju całego projektu, na który składa się nie tylko sam program w wersji podstawowej, ale także dodatkowe moduły pisane przez doskonałych statystyków. Nowe aktualizacje dostępne są niemal miesiąc po miesiącu. Ponadto, praca z jamovi opiera się na popularnym, zaawansownym i oferującym ogromne możliwości analityczne statystycznym języku programowania R. Z tych powodów jamovi jest coraz częściej wykorzystywane na całym świecie – także w polskim środowisku akademickim.

Prowadzący:

Paweł Iwankowski – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS oraz doktorant UJ. W 2007 roku założył Pogotowie Statystyczne – obecnie jedną z największych w Polsce firm zajmujących się statystyczną analizą danych w badaniach naukowych, która zatrudnia obecnie ok. 30 analityków. Osobiście zrealizował kilka tysięcy projektów analitycznych. Zajmuje się edukacją w zakresie statystycznej analizy danych: pisze artykuły, prowadzi szkolenia i webinary, tworzy video tutoriale. Obecnie również pracuje jako wykładowca akademicki.

Rejestracja

Rejestracja uczestnictwa trwa do 3 marca 2023 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 3 marca 2023 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 7, 9 i 14 marca 2023 roku – terminy spotkań,
• od 15 marca 2023 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 600 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 700 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Termin rejestracji
Opłata za udział
od 01.09.2022 r. do 18.10.2022 r.
600 zł brutto
od 19.10.2022 r. do 03.03.2023 r.
700 zł brutto

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: A JAMOVI 2 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas