ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W SPSS – prosta analiza mediacji i supresji z makro PROCESS Andrew F. Hayesa

3 spotkania w dniach: 15, 17, 22 listopada 2022 r.
18:00-20:00

Do kogo jest skierowane?

Szkolenie kierujemy do osób, które mają podstawową wiedzę z zakresu analizy statystycznej oraz choćby kilkugodzinne doświadczenie w pracy z IBM SPSS Statistics (PS Imago PRO) i chcą podnieść swoje umiejętności w tym zakresie, aby móc testować bardziej rozbudowane modele pozwalające na wnioskowanie przyczynowo skutkowe. Ze szkolenia skorzystają przede wszystkim studenci każdego stopnia, pracownicy naukowi oraz niezależni badacze, którzy chcą wykonać analizy statystyczne do swojej pracy dyplomowej, artykułu naukowego lub jakiejkolwiek innej publikacji. Jeśli uczestnicy znają koncepcję testowania prostych modeli mediacyjnych w makro PROCESS to i tak na pewno będą mieli okazję do pogłębienia wiedzy i nabycia nowego doświadczenia. Jeśli jej nie znają to kurs ten będzie doskonałym wprowadzeniem w tematykę analizy związków pośredniczących. Zupełni nowicjusze również odnajdą się na szkoleniu ponieważ na jego początku przypomnimy sobie czym jest analiza korelacji, analiza regresji oraz jaka jest różnica między nimi. Znajomość takich pojęć czy miar jak R2, współczynnik standaryzowany beta i niestandaryzowany B na pewno jednak nie zaszkodzi 😉

Cel szkolenia:

– poznanie makra PROCESS, jego instalacja w formie okna dialogowego oraz korzystanie z niego w formie samego wiersza poleceń (syntax) 

– zaznajomienie się z takimi pojęciami jak efekt pośredniczący, efekt mediacyjny, efekt supresji, efekt zakłócający i zrozumienie różnic między nimi

– poznanie różnych metod testowania związków pośredniczących w programie IBM SPSS Statistics (PS Imago PRO) bez i z makrem PROCESS

– nabycie umiejętności poprawnego raportowania uzyskanych wyników w standardzie APA

– wprowadzenie w tematykę miary siły efektu w analizie mediacji

– pokazanie dobrych i złych praktyk w sferze wykonywania oraz samego raportowania wyników analiz efektów pośredniczących a tym samym umiejętnej, krytycznej analizy rezultatów prezentowanych przez innych badaczy 

– zbudowanie fundamentów oraz zaprezentowanie literatury pozwalającej na samodzielne kształcenie się w temacie analizy prostej mediacji oraz tworzenia i testowania bardziej złożonych modeli np. z kilkoma mediatorami działającymi równolegle lub sekwencyjnie czy też mediatorami w postaci wielopoziomowych zmiennych nominalnych

Treści programowe:

DZIEŃ 1

– przypomnienie analizy korelacji r Pearsona, analizy regresji i ich założeń

– wprowadzenie do pracy z makrem PROCESS – jego instalowanie w formie okna dialogowego oraz w formie samego wiersza poleceń (syntax) 

– wprowadzenie teoretyczne do analizy mediacji – omówienie klasycznego podejścia Barona i Kennyego, jego rozwinięcie przez Cohena i Cohen z testem, Sobela, a także najbardziej zalecanej obecnie metody bootstrapowej

– omówienie kilku przykładów efektu mediacji i ich rodzajów

– przeprowadzenie analizy mediacji w SPSSie „na piechotę” i przy użyciu makra PROCESS

– wyjaśnienie wszystkich elementów surowego raportu wygenerowanego przez makro PROCESS

DZIEŃ 2

– poprawne zaraportowanie wyników pojedynczej, prostej mediacji

– analiza mediacji z dychotomiczną zmienną niezależną

– analiza mediacji z nominalną, wielokategorialną zmienną niezależną

– przeprowadzenie dużej liczby analiz efektów pośredniczących przy użyciu makra PROCESS (praca z syntaxem w celu wykonania setek analiz mediacji „hurtem” oraz poprawka Holma na wielokrotne testowanie)

– sugestie do wzorcowego raportowania wyników analizy mediacji

DZIEŃ 3

– omówienie kilku przykładów efektu supresji i ich rodzajów

– przeprowadzenie analizy supresji w SPSSie

– wprowadzenie do analizy mediacyjnej z dwiema zmiennymi pośredniczącymi (jeden przykład z dwoma mediatorami działającymi równolegle i jeden z dwoma predyktorami działającymi w sekwencji)

– omówienie dobrych praktyk i błędów jakie można popełnić w przeprowadzaniu analizy efektów pośredniczących

– wskazanie pomocnej literatury

– omówienie zadania domowego i sesja Q&A

Dodatkowe informacje:
Po szkoleniu udostępniona zostanie prezentacja PDF, spis zalecanej literatury oraz materiałów video/kanałów na YT, a także opcjonalne ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności, do samodzielnego wykonania w domu. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB dedykowanej dla uczestników szkoleń organizowanych przez Fundację TYGIEL i Pogotowie Statystyczne oraz papierowy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Spotkania odbędą się 15, 17 oraz 22 listopada 2022 r. w godzinach 18:00-20:00.

Makro PROCESS to narzędzie (instalowane jako rozszerzenie m.in. do pakietu SPSS) służące do modelowania statystycznego, szeroko stosowane w naukach społecznych, biznesowych i medycznych. Z jego użyciem w prosty sposób testować można zarówno proste modele mediacji i moderacji jak te złożone, zawierające wiele mediatorów i moderatorów jak i interakcji między nimi. W pakiecie SPSS za pomocą PROCESS analizy mediacji można wykonać za pomocą kilku kliknięć (zamiast „na piechotę”, poprzez serię analiz regresji), a także opcjonalnie uzyskać dodatkowe wyniki, np. dla testowanych interakcji czy gotowy kod syntax do wygenerowania wykresów.

Prowadzący:
Paweł Iwankowski – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS oraz doktorant UJ. W 2007 roku założył Pogotowie Statystyczne – obecnie jedną z największych w Polsce firm zajmujących się statystyczną analizą danych w badaniach naukowych, która zatrudnia obecnie ok. 30 analityków. Osobiście zrealizował kilka tysięcy projektów analitycznych. Zajmuje się edukacją w zakresie statystycznej analizy danych: pisze artykuły, prowadzi szkolenia i webinary, tworzy video tutoriale. Obecnie również pracuje jako wykładowca akademicki.

Rejestracja

Późna tura rejestracji uczestnictwa trwa do 9 listopada 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 9 listopada 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 15, 17 oraz 22 listopada 2022 r. – terminy spotkań,
• od 24 listopada 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 600 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji lub 700 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Wczesna tura rejestracji trwa do 6 października 2022 r.

Późna tura rejestracji trwa od 7 października 2022 r. do 9 listopada 2022 r.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: A SPSS 2 + imię i nazwisko uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas