ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W SPSS – prosta analiza mediacji i supresji z makro PROCESS Andrew F. Hayesa

15 lipca 2022 roku

Do kogo jest skierowane?
Szkolenie kierujemy do osób, które mają podstawową wiedzę z zakresu analizy statystycznej (przede wszystkim analizy korelacji Pearsona i regresji liniowej) oraz choćby kilkugodzinne doświadczenie w pracy z IBM SPSS Statistics (PS Imago PRO) i chcą nabyć umiejętności testowania bardziej rozbudowanych modeli pozwalających na wnioskowanie przyczynowo-skutkowe. Ze szkolenia skorzystają zarówno studenci każdego stopnia, jaki i pracownicy naukowi oraz niezależni badacze. Umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą uczestnikom na samodzielne wykonanie analizy mediacji do swojej pracy dyplomowej, artykułu naukowego lub innej publikacji.

Proponowane szkolenie jest wprowadzeniem w tematykę analizy związków pośredniczących, w związku z tym dedykowany jest dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę w tym temacie. Jednak na szkolenie zapraszamy również tych, którzy znają koncepcję testowania prostych modeli mediacyjnych, ale chcieliby poszerzyć posiadaną wiedzę o najbardziej aktualne wytyczne dotyczące tego tematu, nauczyć się raportowania wyników analizy mediacji i supresji w standardzie APA lub nabyć doświadczenie w wykonywaniu tych analiz w makro PROCESS w SPSS.

Program szkolenia:
– przypomnienie podstawowych założeń dotyczących analizy korelacji r Pearsona, analizy regresji liniowej i ich założeń
– wprowadzenie teoretyczne do analizy mediacji – omówienie klasycznego podejścia Barona i Kennyego, jego rozwinięcie przez Cohena i Cohen z testem Sobela, a także najbardziej zalecanej obecnie metody bootstrapowej
– wyjaśnienie różnic między analizą mediacji i moderacji
– omówienie kilku przykładów efektu mediacji i supresji i ich rodzajów
– poznanie różnych metod testowania związków pośredniczących w programie IBM SPSS Statistics (PS Imago PRO) bez i z makrem PROCESS
– przeprowadzenie analizy mediacji w SPSS „na piechotę” i w makro PROCESS
– wyjaśnienie wszystkich elementów surowego raportu wygenerowanego przez SPSS
– poprawne zaraportowanie wyników pojedynczej, prostej mediacji w standardzie APA
– wprowadzenie w tematykę miary siły efektu w analizie mediacji
– omówienie dobrych praktyk i błędów jakie można popełnić w przeprowadzaniu i raportowaniu wyników analizy efektów pośredniczących

Dodatkowe informacje:
Po szkoleniu udostępniona zostanie prezentacja PDF, spis zalecanej literatury oraz materiałów video/kanałów na YT, a także opcjonalne ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności, do samodzielnego wykonania w domu. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB dedykowanej dla uczestników szkoleń organizowanych przez Fundację TYGIEL i Pogotowie Statystyczne oraz papierowy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-14:00.

Makro PROCESS to narzędzie (instalowane jako rozszerzenie m.in. do pakietu SPSS) służące do modelowania statystycznego, szeroko stosowane w naukach społecznych, biznesowych i medycznych. Z jego użyciem w prosty sposób testować można zarówno proste modele mediacji i moderacji jak te złożone, zawierające wiele mediatorów i moderatorów jak i interakcji między nimi. W pakiecie SPSS za pomocą PROCESS analizy mediacji można wykonać za pomocą kilku kliknięć (zamiast „na piechotę”, poprzez serię analiz regresji), a także opcjonalnie uzyskać dodatkowe wyniki, np. dla testowanych interakcji czy gotowy kod syntax do wygenerowania wykresów.

Prowadzący:
Paweł Iwankowski – psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS oraz doktorant UJ. W 2007 roku założył Pogotowie Statystyczne – obecnie jedną z największych w Polsce firm zajmujących się statystyczną analizą danych w badaniach naukowych, która zatrudnia obecnie ok. 30 analityków. Osobiście zrealizował kilka tysięcy projektów analitycznych. Zajmuje się edukacją w zakresie statystycznej analizy danych: pisze artykuły, prowadzi szkolenia i webinary, tworzy video tutoriale. Obecnie również pracuje jako wykładowca akademicki.

Rejestracja

Późna rejestracja uczestnictwa trwa do 7 lipca 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów Konferencji.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 7 lipca 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 15 lipca 2022 roku – termin wydarzenia,
• od 18 lipca 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 400 zł brutto (w tym 23% VAT) w I turze rejestracji oraz 450 zł brutto (w tym 23% VAT) w II turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Wczesna tura rejestracji trwa do 21 czerwca 2022 r.

Późna tura rejestracji trwa od 22 czerwca 2022 r. do 7 lipca 2022 r.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: ANALIZA SPSS 1 + imię i nazwisko uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.


Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

📧 szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas