II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji”