II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wieloaspektowa rzeczywistość pandemii COVID-19 – wyzwania społeczne, gospodarcze i prawne” (online)