III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzieje i perspektywy kultury” (online)