IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzieje i perspektywy kultury” (Lublin/online)