IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych” (online)