IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy