Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce” (online)