VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność w antycznej i średniowiecznej Europie (Lublin/online)