VI Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa „Człowiek i społeczeństwo w dobie globalizacji oraz dynamicznych zmian” (Lublin/online)