PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W JAMOVI – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz

22 października 2022 roku

Do kogo jest skierowane?
Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się wykonywania podstawowych testów porównań (testy t Studenta dla prób zależnych oraz niezależnych, test Manna-Whitneya oraz test Wilcoxona), a także dla tych, którzy posiadają te umiejętności w podstawowym zakresie, ale chcą uzupełnić je o wiedzę dotyczącą wyboru właściwego testu do posiadanych danych, nauczyć się raportować uzyskane wyniki w standardzie APA lub nauczyć się wykonywać te testy w programie jamovi.

Główny nacisk na szkoleniu położony zostanie na testowanie założeń dla testów parametrycznych. Wokół tego tematu panuj wiele mitów (np. w zakresie założenia o normalności rozkładu), a studenci wielu polskich uczelni wyższych uczeni są tych zagadnień w sposób nieprawidłowy, co wynika z błędów obecnych w niektórych popularnych podręcznikach.

Czym jest Jamovi i czy na pewno jest warte uwagi? Zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem. 

Program szkolenia:
– wprowadzenie do zagadnienia porównywania prób zależnych i niezależnych
– omówienie założeń testów parametrycznych: równoliczność grup, rozkład normalny, jednorodność wariancji
– wprowadzenie do podstaw wnioskowania statystycznego – prawdopodobieństwo, przedział ufności, rozkład normalny
– definicja rozkładów normalnych w próbie, z próby i w populacji
– omówienie zależności pomiędzy rozkładem próbkowania a liczebnością próby, wprowadzenie pojęcia Centralnego Twierdzenia Granicznego
– wyjaśnienie zagadnienia odporności testów parametrycznych na złamanie poszczególnych założeń
– wprowadzenie do zagadnienia testowania rozkładów zmiennych oraz użyteczności popularnych testów normalności rozkładu (Kołmogorowa-Smirnowa i Shapiro-Wilka)
– wykonywanie analizy rozkładów zmiennych w jamovi
– diagnoza obserwacji odstających w jamovi – ocena wizualna wykresów, standaryzacja zmiennych
w jamovi
– przedstawienie algorytmu wyboru właściwego testu statystycznego porównującego grupy
– przeprowadzanie testów t Studenta dla prób zależnych oraz niezależnych, testu Manna-Whitneya oraz testu Wilcoxona w jamovi
– wyjaśnienie wszystkich elementów surowego raportu wygenerowanego przez jamovi
– raportowanie wyników testów w standardzie APA, w tekście i tabeli
– obliczanie, interpretacja i raportowanie miar siły efektu w poszczególnych testach
– omówienie dobrych praktyk i błędów jakie można popełnić w przeprowadzaniu i raportowaniu wyników testów porównań

Dodatkowe informacje:
Uczestnicy szkolenia kilka dni przed jego rozpoczęciem otrzymają tutorial video z wyjaśnieniami dotyczącymi instalacji i podstaw obsługi pakietu jamovi. Po szkoleniu udostępniona zostanie prezentacja PDF, spis zalecanej literatury, wzory raportowania wyników poszczególnych testów w tabeli i w tekście, dodatkowy tutorial video z przedstawieniem wykonania każdego z testów, a także opcjonalne ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności, do samodzielnego wykonania w domu. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaproszenie do zamkniętej grupy dyskusyjnej na FB dedykowanej dla uczestników szkoleń organizowanych przez Fundację TYGIEL i Pogotowie Statystyczne oraz papierowy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00-15:00.

Jamovi to program do statystycznej analizy danych z przyjaznym użytkownikowi, klikalnym interfejsem graficznym jak SPSS (PS Imago PRO) czy STATISTICA. Jednocześnie jest on zupełnie darmowy, zarówno do użytku komercyjnego jak i niekomercyjnego. Nie bez znaczenia jest fakt niewiarygodnie szybkiego rozwoju całego projektu, na który składa się nie tylko sam program w wersji podstawowej, ale także dodatkowe moduły pisane przez doskonałych statystyków. Nowe aktualizacje dostępne są niemal miesiąc po miesiącu. Ponadto, praca z jamovi opiera się na popularnym, zaawansownym i oferującym ogromne możliwości analityczne statystycznym języku programowania R. Z tych powodów jamovi jest coraz częściej wykorzystywane na całym świecie – także w polskim środowisku akademickim.

Prowadzący:
Andrzej Jankowski – ukończył magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS oraz licencjackie studia z kognitywistyki na UMK w Toruniu. W przeszłości pracował jako trener kompetencji miękkich, coach oraz koordynator projektów naukowo-badawczych w Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. Obecnie pracuje w Pogotowiu Statystycznym, gdzie zajmuje się między innymi rekrutacją i szkoleniem analityków, ewaluacją ich oraz tworzeniem materiałów edukacyjnych dotyczących metodologii badań, analizy statystycznej oraz raportowania w standardzie APA. Osobiście zrealizował blisko 500 projektów analitycznych, ponadto nadzorował wykonanie ok 200 projektów analitycznych przez innych pracowników i praktykantów Pogotowia Statystycznego.

Rejestracja

Późna rejestracja uczestnictwa trwa do 19 października 2022 roku. Zgłoszenia udziału należy kierować poprzez formularz -> LINK

Platforma

 • Platforma ClickMeeting pozwoli na:
  • uczestnictwo w szkoleniu poprzez urządzenia mobilne takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),
  • uczestnictwo w szkoleniu bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
  • podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
  • obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów.

Wymagania techniczne:

 • posiadanie komputera, smartfonu lub tabletu z połączonym Internetem,

• Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

• 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

• System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

 • wbudowany lub zewnętrzny mikrofon, opcjonalnie kamera internetowa.

Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera.

Ze swojej strony zapewniamy pomoc techniczną w konfiguracji, jak również wsparcie ze strony przedstawicieli platformy.

Terminy

• do 19 października 2022 roku – zgłoszenia uczestnictwa, poprzez wypełnienie formularza internetowego,
• 22 października 2022 roku – termin wydarzenia,
• od 26 października 2022 roku – wysyłka papierowych materiałów – certyfikatów uczestnictwa.

Opłaty

Opłata dla wszystkich uczestników szkolenia wynosi 550 zł brutto (w tym 23% VAT) we wczesnej turze rejestracji lub 600 zł brutto (w tym 23% VAT) w późnej turze rejestracji* – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przesłanie informacji przed uiszczeniem opłaty.

Wczesna tura rejestracji trwa do 20 września 2022 r.

Późna tura rejestracji trwa od 21 września 2022 r. do 19 października 2022 r.

DANE DO WPŁAT

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin
NIP 946-26-49-975
Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów: TESTY JAMOVI 2 + imię i nazwisko Uczestnika

Opłata szkoleniowa zawiera podatek VAT (23%) – osoby planujące skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w sytuacji finansowania uczestnictwa ze środków publicznych proszone są przed uiszczeniem opłaty o poinformowanie nas o tym mailowo oraz o dostarczenie oświadczenia o zwolnieniu z VAT zawierającego następujące informacje:

 • podstawę prawną,
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • datę i nazwę szkolenia,
 • nazwę organizatora – Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
 • podpis osoby upoważnionej ze strony instytucji ubiegającej się o skorzystanie ze zwolnienia z VAT w kwestiach finansowych.

W odpowiedzi potwierdzimy otrzymanie oświadczenia oraz udzielimy informacji na temat wysokości opłaty szkoleniowej w wartości netto.

Regulamin

Regulamin Szkolenia dostępny jest tutaj -> LINK

Kontakt

? szkolenia@fundacja-tygiel.pl

Partnerzy Fundacji TYGIEL

Wspierają nas