Czy Fundacja TYGIEL organizuje tylko wydarzenia o charakterze naukowym?

Nie, Fundacja TYGIEL organizuje także szkolenia i konferencje biznesowe. Prowadzimy także działalność wydawniczą.