Czy Fundacja TYGIEL organizuje wydarzenia tylko w Lublinie?

Nie, wydarzenia odbywają się w różnych miastach.