Czy Fundacja TYGIEL to jednostka naukowa?

Nie, Fundacja TYGIEL to organizacja pozarządowa działająca w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji.