Czy organizowane wydarzenia mają charakter ogólnopolski?

Tak, dotychczas nie podejmowaliśmy się organizacji konferencji naukowych o charakterze lokalnym/regionalnym.