Czy otrzymam potwierdzenie uczestnictwa w konferencji?

Tak, osoby uczestniczące w wydarzeniu otrzymają certyfikat uczestnictwa w konferencji, a uczestnicy prezentujący swoje prace, zaświadczenie o przedstawieniu tematu.