Konferencja już się odbyła, mam jednak dalsze pytania. Czy przesłać je na adres mailowy Fundacji TYGIEL?

Skrzynki mailowe konferencji są obsługiwane w sposób ciągły, nawet po ich zakończeniu. Dlatego rekomendujemy przesłanie ich na adres mailowy dedykowany wydarzeniu.