Mam pytania dotyczące jednej z konferencji. Czy przesłać je na adres Fundacji TYGIEL?

Rekomendujemy, aby zapytania odnośnie konkretnej konferencji, kierować na adresy mailowe tych wydarzeń. Skrzynki mailowe konferencji są obsługiwane w sposób ciągły, nawet po zakończeniu wydarzenia. Jednak niezależnie od tego gdzie zostanie przesłane pytanie postaramy się na nie odpowiedzieć możliwie wyczerpująco i kompleksowo.