Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia” (online)

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zjawisko uzależnień – profilaktyka, diagnostyka i terapia”, która odbędzie się 23 lipca 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Wydarzenie przybierze formę online.

Podczas Konferencji poruszone zostaną kwestie przyczyn, leczenia, skutków,  diagnostyki oraz profilaktyki uzależnień od substancji chemicznych (np. nikotyny czy etanolu) i uzależnień behawioralnych (np. hazardu, pracy, zakupów) w perspektywie współczesnych doświadczeń. Wydarzenie umożliwi przegląd aktualnej problematyki oraz stworzy pole interdyscyplinarnej dyskusji z przedstawicielami różnych gałęzi nauki. Do udziału w Konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane. 

Przyczyny i skutki uzależnień

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje uzależnień: uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji chemicznych (psychoaktywnych). Kwestię przyczyn i skutków tego zjawiska rozpatrywać można w aspekcie indywidualnym, rodzinnym i społecznym. Źródeł uzależnień doszukuje się w potrzebie znalezienia rozwiązań dla problemów życiowych, w próbie radzenia sobie ze stresem, czy emocjami. Wierzymy w to, że Konferencja umożliwi wymianę wiedzy i poglądów na temat przyczyn uzależnień oraz ich skutków, pokaże skalę problemu oraz idące za nią ryzyka. 

Leczenie i profilaktyka uzależnień

Leczenie nałogów opiera się głównie na pomocy psychiatrów, psychologów oraz farmakoterapii. Bardzo istotne jest także okazywanie wsparcia, zrozumienia i dawanie poczucia nadziei przez otoczenie społeczne. Celem profilaktyki powinna być m.in. promocja zdrowia, poszerzanie wiedzy, kształtowanie i uporządkowanie systemu norm oraz wartości, systematyka działań czy opóźnienie zachowań ryzykownych szczególnie używania substancji psychoaktywnych To z kolei ma przełożenie na instytucjonalne i prawne rozwiązanie problemu. Warto pochylić się nad funkcjonowaniem osób uzależnionych, trudnościami w ich leczeniu, wzbogacić wiedzę dotyczącą programów profilaktycznych
i interwencyjnych oraz tego, w jaki sposób zredukować czynniki ryzyka uzależnień. 

Narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, pornografia, hazard, media, technologie, seks, jedzenie, internet, zakupy – czy w dobie zagrożenia epidemiologicznego ryzyko wpadnięcia w sidła uzależnienia jest większe? Czy w czasie pandemii łatwiej być abstynentem? Czy istnieją schematy, które prowadzą do uzależnienia i współuzależnienia? Czy istnieją dobre praktyki, które można wykorzystać, by pomóc osobom, które popadają w nałogi? Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania będą przedmiotem prezentowanych przez Państwa wystąpień.

Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 15 lipca 2021 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny