Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne „Problematyka chorób metabolicznych” (online)

Choroby metaboliczne stanowią wieloaspektowe zagadnienie obejmujące wszystkie schorzenia wynikające z zaburzeń przemian biochemicznych organizmu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat częstość występowania wielu z nich znacząco wzrosła, stając się jednocześnie istotnym problemem epidemiologicznym. Powszechny charakter schorzeń metabolicznych sprawia, że ich skuteczne rozpoznanie i leczenie przestało być wyłączną domeną lekarzy. Obecnie terapią chorób metabolicznych zajmuje się szereg  specjalistów z różnych dziedzin nauki. Dzięki temu możliwe jest dokładne przeanalizowanie przyczyn i przebiegu tych schorzeń, a także poprawa procesu ich leczenia.

Dostrzegając potrzebę dyskusji na tematy związane z szybką i poprawną diagnostyką chorób metabolicznych oraz nowymi możliwościami terapii, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskim Sympozjum Medycznym „Problemy chorób metabolicznych”, które odbędzie się 21 października 2021 r. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną Konferencja przybierze formę online.

Celem Sympozjum jest zgromadzenie w jednym miejscu specjalistów naukowo zajmujących się chorobami metabolicznymi. Podczas wydarzenia będziemy poruszać tematy związane z diagnostyką i leczeniem wrodzonych oraz nabytych chorób metabolicznych, jak również innowacyjnymi terapiami schorzeń.

Uczestnicy Ogólnopolskiego Sympozjum Medycznego „Problemy chorób metabolicznych” będą mieli możliwość przedstawienia swoich prac badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego, wysłuchania wykładów zaproszonych Gości Honorowych, a także zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej.

Do udziału w Sympozjum zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz lekarzy i specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką chorób metabolicznych, a także osoby zainteresowane wyżej wymienioną tematyką.

Wierzymy, że ogólnopolski charakter wydarzenia pozwoli na wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a nawiązane relację przyczynią się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych prowadzących do poprawy poziomu opieki i leczenia pacjentów, ich szybkiego diagnozowania oraz opracowania nowych metod walki z chorobami metabolicznymi.

Dziękujemy za zainteresowanie oraz zapraszamy do udziału w Sympozjum.

Zespół Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 14 października 2021 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny