Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa” (online)

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zachowania ekonomiczne współczesnego społeczeństwa”, która odbędzie się 3 grudnia 2021. Z uwagi na obecną sytuacje spotkanie przybierze formę online. Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań, stworzenie przestrzeni do dyskusji oraz zwrócenie uwagi na problemy współczesnego społeczeństwa z perspektywy ekonomicznej i społecznej.  Dzięki obecności osobistości ze świata nauki, praktyków, a także młodych ludzi odznaczających się wybitnymi osiągnięciami, wydarzenie może być wyjątkowo inspirujące dla uczestników.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie następującej problematyki:

  • Zachowania konsumentów, konsumpcja gospodarstw domowych
  • Cnoty konsumenta 
  • Konsumpcjonizm, a kapitał ludzki i społecznie cenione dobra
  • Pojęcie dobrobytu i poziomu życia
  • Problem ekskluzji społecznej
  • Decyzje konsumenckie, a marketing 
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Ekologiczne skutki nowoczesnych trendów ekonomicznych 

Rozwój technologiczny i informacyjny pociągnął za sobą zmiany w zachowaniach konsumenckich.  Zmienił się  sposób  korzystania z zasobów oraz ich ponownego wykorzystywania. Cnoty konsumenta, którymi była oszczędność i wstrzemięźliwość zostały zastąpione przez rozrzutność i orientację na mięć. Coraz bardziej istotna jest rola pieniądza, dostęp do informacji, posiadanie bogactwa i prestiżu. Konsumenci dostrzegają jednak, że muszą integrować się z otoczeniem, a poza posiadaniem dóbr materialnych kluczowy jest także kapitał ludzki przejawiający się wiedzą, zdrowiem, umiejętnościami i zdolnościami. Znaczące staje się upowszechnianie  faktów na temat zachowań konsumenckich oraz wyjaśnianie przyczyn zmian poziomu konsumpcji. Współczesne trendy ekonomiczne rodzą problemy społeczne, w konsekwencji ważne jest, by szukać rozwiązań wspomagających wyrównywanie szans i nierówności. Stan posiadania daje satysfakcję, a wzrost gospodarczy nie będzie istniał bez dynamicznie rozwijającej się konsumpcji. Dlatego podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa coraz częściej w swoich przedsięwzięciach uwzględniają interesy społeczne i działania na rzecz ochrony przyrody.

Konferencja służyć będzie wymianie poglądów i wyników badań naukowych. Przyczyni się do analizy trendów rynkowych na różnych płaszczyznach, a  także do pogłębienia wiedzy na temat społecznych i ekonomicznych procesów związanych z konsumpcją.  Liczymy na szerokie zainteresowanie organizowanym wydarzeniem i liczną obecność osób, które zajmują się wskazaną tematyką

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji trwa do 18 listopada 2021 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny