Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Nurt katastroficzny w literaturze, kulturze i sztuce”, która odbędzie się 2 grudnia 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. 

Katastrofy według definicji to wydarzenia, w których ginie wiele osób lub dochodzi do dużych strat materialnych, zaburzające istniejący porządek kulturowy i społeczny. Zarówno katastrofy naturalne, jak i związane z działalnością człowieka wywołują wiele emocji: obawy, lęki i strach. Nic więc dziwnego, że katastrofizm przejawia się w literaturze, kulturze i sztuce.

Motyw katastrofy ukazany jest w wielu tekstach kultury. Uwidaczniał się głównie w sytuacjach kryzysowych dla narodu i ciężkich chwilach dla ludzkości. Akcenty katastroficzne w literaturze pojawiają się m.in. w Biblii (np. Potop czy Apokalipsa św. Jana), tekstach z czasów dwudziestolecia międzywojennego (np. twórczość W. Broniewskiego) czy współczesności (np. poezja T. Gajcego i K.K. Baczyńskiego). Motyw katastrofy używany jest również w filmach, serialach, grach komputerowych. Katastrofiści w swojej twórczości przedstawiali realny świat, kształtowali alternatywną rzeczywistość lub przewidywali nadejście rychłej katastrofy.

Jednym z elementów związanych z katastrofą są epidemie. Zarazy, które nawiedzały świat, wielokrotnie opisywane były w tekstach literackich. Obraz epidemii ukazany jest m.in. w twórczości Alberta Camusa (“Dżuma”), Daniela Defoe („Dziennik roku zarazy”) czy Andrzeja Szczypiorskiego („Msza za miasto Arras”), a także malarstwie  Pietera Bruegla („Triumf śmierci”).

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz stanu badań między uczestnikami reprezentującymi różne ośrodki akademickie i badawcze, a także popularyzacja nurtu katastroficznego jako tematu pracy naukowej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osoby zainteresowane poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Liczymy na Państwa udział w naszym wydarzeniu i aktywny głos w dyskusji. 

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny