II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego” (online)

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ”Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego”, która odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji na temat zmian zachodzących w funkcjonowaniu społeczeństwa na przestrzeni dziejów.

Rozważania obejmować będą następujące ramy tematyczne:

  1. Relacje społeczne i społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwa pierwotne cechowała mała liczebność, świadomość wspólnoty, hierarchizacja na podstawie wieku i płci. Rodzina była podstawową formą organizacji społecznej.  Na przestrzeni wieków zaczęło tworzyć się społeczeństwo współczesne, otwarte. Już w czasach antycznych społeczeństwo obywatelskie było najwyższym etapem rozwoju moralnego społeczeństwa. Wraz z przekształcaniem relacji społecznych, formułowaniem się norm i oddziaływań między członkami zbiorowości odkryto zdolność do samoorganizacji i podejmowania oddolnych działań.

  1. Procesy urbanizacyjne i korzystanie z zasobów

Pojęcie urbanizacji kojarzy się ze współczesnością, pojawiła się ona już w czasach starożytnych, wraz z powstaniem pierwszych na świecie miast.  Jest to pojęcie złożone i ma wiele wymiarów. To proces globalny, wpisany w rozwój ludzkości, który wiąże się z koncentracją sił wytwórczych, stosunkami społecznymi, korzystaniem z zasobów oraz racjonalnym zapewnieniem dóbr. Koordynacja wszystkich środków przekłada się na prawidłowe funkcjonowanie społeczeństw. Zasoby ludzkie, pieniężne, rzeczowe i informacyjne są niezbędne do zaspokajania potrzeb człowieka. 

  1. Kreowanie stylów życia i świadomości konsumenckiej 

Społeczeństwo postmodernistyczne skupia się nie tylko na dobrach materialnych, ale także poświęca się refleksji nad tym, co sobą reprezentuje. Współczesna cywilizacja odeszła od zbieractwa, podziału pracy według płci i wieku na rzecz cywilizacji nastawionej na wszechstronną konsumpcję i informację. Styl życia to charakterystyczna konfiguracja zachowań ludzkich, stanowi dla zbiorowości swoisty sposób bycia w społeczeństwie. Style życia są ściśle skorelowane z konsumpcjonizmem. 

Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, ekonomicznych i historycznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny