Szkolenie pt.: „PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W JAMOVI – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL wraz z Pogotowiem Statystycznym serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu „PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W JAMOVI – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz”. Odbędzie się ono 22 października 2022 r. w formie online.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się wykonywania podstawowych testów porównań (testy t Studenta dla prób zależnych oraz niezależnych, test Manna-Whitneya oraz test Wilcoxona), a także dla tych, którzy posiadają te umiejętności w podstawowym zakresie, ale chcą uzupełnić je o wiedzę dotyczącą wyboru właściwego testu do posiadanych danych, nauczyć się raportować uzyskane wyniki w standardzie APA lub nauczyć się wykonywać te testy w programie jamovi.

Główny nacisk na szkoleniu położony zostanie na testowanie założeń dla testów parametrycznych. Wokół tego tematu panuj wiele mitów (np. w zakresie założenia o normalności rozkładu), a studenci wielu polskich uczelni wyższych uczeni są tych zagadnień w sposób nieprawidłowy, co wynika z błędów obecnych w niektórych popularnych podręcznikach.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.