Warsztat: „Test ELISA – zasada działania i optymalizacja reakcji” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie „Test ELISA – zasada działania i optymalizacja reakcji”, który odbędzie się 14 grudnia 2022 r. w trybie online.

Nadrzędnym celem proponowanego warsztatu jest umożliwienie uczestnikom poszerzenia wiedzy w zakresie przeprowadzania immunoenzymatycznego testu ELISA. Liczne możliwości zastosowania oraz wysoka specyficzność sprawiły, że test ten stał się powszechnie wykorzystywaną techniką w laboratoriach badawczych i diagnostycznych. Prostota wykonania testu ELISA jest tylko pozorna. Na wielu jego etapach mogą pojawiać się różnej natury błędy uniemożliwiające odczytanie prawidłowego wyniku.

Podczas warsztatu zostaną omówione zarówno fundamentalne kwestie, takie jak: zalecane materiały laboratoryjne, bufory, odczynniki, sposoby i instrukcje wykonania, jak również bezpośrednio związane z odczytaniem, interpretacją i weryfikacją poprawności otrzymanych wyników, a także  zasady optymalizacji metody. Dodatkowym elementem warsztatu będzie analiza problemów pojawiających się podczas wykonywania testu ELISA oraz przykładów własnych eksperymentów i opisów dostępnych w pracach przeglądowych wykorzystujących technikę ELISA.

Jesteśmy przekonani, że wiedza pozyskana podczas warsztatu pozwoli na podniesienie jakości i skuteczności prowadzonych badań oraz praktyczne wykorzystanie otrzymanych wskazówek podczas codziennej pracy.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.