Szkolenie pt.: “Sztuka publikowania, prezentacji i efektywnego planowania kariery naukowej” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu „Sztuka publikowania, prezentacji i efektywnego planowania kariery naukowej”. Odbędzie się on w formie 7 spotkań w dniach: 2, 7, 9, 14, 16, 21 oraz 23 marca 2023 roku.

Niniejsze szkolenie porusza m.in. kluczowe zagadnienia pozwalające na tworzenie i przedstawianie  zapadających w pamięć prezentacji naukowych i absorbujących uwagę słuchaczy. Wskazuje jakie elementy przedstawiania wyników prac są ważne i istotne dla audytorium, a które tylko dla ich autora. Zastosowanie prezentowanych wskazówek pozwoli na stworzenie ciekawej opowieści, zamiast omówienia jedynie przytłaczającej ilości danych i faktów. Podczas szkolenia poruszone zostaną także ważne elementy dotyczące pisania prac naukowych, rozpoczęcia i zakończenia procesu redakcyjnego oraz sposobów doboru właściwego czasopisma do opublikowania danej pracy, jednocześnie ograniczając ryzyko jej odrzucenia. Omówione zostaną sytuacje i postępowanie związane z otrzymaniem negatywnej recenzji. Kwintesencją cyklu spotkań szkoleniowych będzie praktyczne omówienie, w jaki sposób wybrać promotora, jakimi kwantyfikatorami kierować się w planowaniu kariery naukowej oraz jakich nieetycznych praktyk unikać, tak aby świadomie i efektywnie budować swoją karierę naukową.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.