Szkolenie pt.: “Hodowle komórek 3D w biologii medycznej”

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: „Hodowle komórek 3D w biologii medycznej”. Odbędzie się ono 11 marca 2023 roku w formie online.

Szkolenie stanowi wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy na poziomie akademickim w zakresie pracy z hodowlami komórkowymi w geometrii trójwymiarowej (3D). Zostało przygotowane w oparciu o bogate, międzynarodowe doświadczenie Prowadzącej zdobyte w Holandii, Stanach Zjednoczonych, czy Kanadzie. Podczas szkolenia zostaną poruszone zarówno kwestie różnic między hodowlami komórek 2D a 3D w kontekście wad, zalet i możliwości, jak również ich zastosowania w pracy naukowo-badawczej. Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem hodowli, niezbędnym wyposażeniem laboratoryjnym, czy też najczęstszymi błędami i wyzwaniami zostaną przedstawione w sposób umożliwiający zastosowanie podczas badań i doświadczeń w laboratorium hodowli komórkowych. W trakcie szkolenia poruszone zostaną aspekty praktyczne i naukowe dotyczące dalszego rozwoju hodowli 3D na poziomie laboratoryjnym i transferu wiedzy do technologii medycznej i farmaceutycznej. 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem.