Warsztat pt.: „Międzynarodowe granty indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie „Międzynarodowe granty indywidualne w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie”, który odbędzie się 24-25 października 2023 roku w formie online.

Warsztat skierowany jest do naukowców do 8 lat po uzyskaniu stopnia doktora, zainteresowanych rozwijaniem niezależnej kariery naukowej w najlepszych, światowych jednostkach naukowych i sektorze pozaakademickim.

Program Marie Skłodowskiej-Curie oferuje granty dla indywidualnych naukowców, finansując prace badawczo-szkoleniowe prowadzone w Europie, jak i krajach pozaeuropejskich. Projekty wspierają rozwój naukowców w każdej dyscyplinie i mogą dotyczyć badań podstawowych, a także wdrożeniowych. Podstawowym wymogiem jest rozwój kariery naukowej oparty na międzynarodowej mobilności.

Warsztaty zakładają przekazanie praktycznej, uniwersalnej oraz bazowej wiedzy nt. sposobów pozyskiwania indywidualnych projektów badawczych, struktur, założeń przydatnych przy tworzeniu indywidualnych grantów krajowych i europejskich.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.