Warsztat pt.: „Strategia planowania kariery naukowej” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie „Strategia planowania kariery naukowej”, który odbędzie się 26 września 2023 roku w formie online.

Warsztat skierowany jest do wszystkich badaczy zainteresowanych rozwojem swojej kariery naukowej w sektorze akademickim lub poza nim, niezależnie od reprezentowanej dziedziny.

„Strategia planowania kariery naukowej” ma za zadanie pokazać badaczom (począwszy od doktorantów po osoby przed habilitacji) niuanse strategicznego planowania swojej karieru naukowej. Trener razem z uczestnikami wypracowuje ramowe założenia ich wizji życia zawodowego w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Biorąc pod uwagę międzynarodowe trendy rozwoju rynków pracy, cele uczestników oraz liczny katalog czynników i działań wpływających na ścieżki kariery naukowców. Trener wskaże też jakie źródła finansowania są efektywne w rozwijaniu konkurencyjnych karier badawczych.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.