Szkolenie pt.: „Prawa medyków – jak bronić się przed ich naruszeniem?” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu „Prawa medyków – jak bronić się przed ich naruszeniem?”, które odbędzie się 17 listopada 2023 roku w formie online.

W dyskusjach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zawsze sporo miejsca poświęca się prawom pacjenta, zapominając, że swoje prawa posiadają również medycy – bez względu na to, który z zawodów medycznych wykonują. Można wręcz postawić tezę, że bez odpowiedniego zagwarantowania praw medyków nie jest możliwe zbudowanie efektywnego systemu ochrony zdrowia. Tymczasem w polskim systemie prawa nie ma aktu, który w kompleksowy sposób regulowałby katalog praw medyków oraz zasady ochrony tychże praw, w tym funkcjonowanie wyspecjalizowanego organu, do którego mógłby zwrócić się medyk w sytuacji, gdy jego prawa zostały naruszone. Jednak tego rodzaju regulacje można wydobyć z treści przepisów prawa, choć wymaga to przeprowadzenia odpowiednich analiz.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi prawami medyków oraz sposobami ich ochrony.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.