Szkolenie pt.: „Hodowle zwierzęcych komórek 3D – aspekty praktyczne” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu „Hodowle zwierzęcych komórek 3D – aspekty praktyczne”, które odbędzie się 24 listopada 2023 roku w formie online.

Zapraszamy do udziału w opracowanym poniżej szkoleniu z obszaru hodowli komórkowych 3D. Inicjatywa ma na celu dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Hodowle komórkowe w geometrii 3D stanowią ważny obszar badań, który ma ogromne znaczenie dla medycyny i biotechnologii. To szkolenie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Podczas pierwszej sekcji szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość poznania korzyści płynących z wykorzystania modelu hodowli 3D, jak również poznania charakterystyki sferoidów i ich roli w badaniach naukowych. W sekcji drugiej skupimy się na praktycznych aspektach pracy z hodowlami 3D, włączając przygotowanie sferoidów z komórek macierzystych, techniki obrazowania żywych komórek oraz metody utrwalania i barwienia sferoidów. Trzecia sekcja szkolenia będzie poświęcona analizie i publikacji wyników uzyskanych z wykorzystaniem hodowli 3D.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie jest szczególnie polecane osobom, które planują badania lub już rozpoczęły pracę w warunkach hodowli komórkowych 3D, jak również do osób, które chciałyby usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.