Szkolenie pt.: „Spektrometria mas w badaniach proteomicznych”

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu „Spektrometria mas w badaniach proteomicznych”, które odbędzie się 23 listopada 2023 roku w formie online.

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat spektrometrii mas oraz jej zastosowania w badaniach białek i peptydów, w szczególności do naukowców planujących wykorzystanie metod proteomicznych w swoich projektach badawczych. Celem szkolenia jest przygotowanie do planowania eksperymentów proteomicznych i interpretacji uzyskanych wyników. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną możliwości, jakie oferuje spektrometria mas w badaniach białek, a także ograniczenia tej techniki.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.