Szkolenie pt.: „Wprowadzenie do analizy danych ilościowych z użyciem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics”

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w kursie „Wprowadzenie do analizy danych ilościowych z użyciem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics”, który odbędzie się w dniach 2, 9, 16 grudnia 2023 roku w formie online.

Kurs przeznaczony jest dla początkujących użytkowników PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics (dalej IBM SPSS). Celem kursu jest wprowadzenie uczestników w obszar statystycznej analizy danych. Uczestnikom zostanie przedstawiona wiedza dotycząca podstawowych miar statystycznych oraz ich interpretacji m.in. w zakresie organizacji zbioru danych w IBM SPSS, zarządzania danymi i ich restrukturyzacji, przekształcania zmiennych, wykonywania podstawowych analiz statystycznych (statystyka opisowa), tworzenia podstawowych wykresów. Ponadto uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę analizy współzależności pomiędzy zmiennymi.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.