Szkolenie pt.: „Cytometria przepływowa – kompendium dla przedstawicieli nauk biomedycznych”

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu „Cytometria przepływowa – kompendium dla przedstawicieli nauk biomedycznych”, które odbędzie się w dniach 2, 9 i 16 grudnia 2023 roku w formie online.

Szkolenie będzie poświęcone cytometrii przepływowej w różnych jej aspektach. W trakcie spotkań odbywających się on-line uczestnicy zostaną zaznajomieni z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obsługi, użytkowania, kierunków i sposobów wykorzystania cytometrii przepływowej w badaniach biomedycznych. Cytometria przepływowa służy zindywidualizowanej ocenie komórek pod względem ich immunofenotypu oraz stanu funkcjonalnego. Możliwości badania komórek w oparciu o zastosowanie specyficznych przeciwciał skojarzonych z fluorochromami skierowanych przeciwko prezentowanym antygenom różnicowania daje badaczom potężne narzędzie do szybkiej, precyzyjnej i wiarygodnej analizy. Równie istotna jest możliwość oceny komórek pod względem wykonywania naturalnych dla nich czynności, zarówno ex vivo, jak i w ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryjnych in vitro, czemu służy stale rozszerzająca się gama dostępnych komercyjnie testów funkcjonalnych. Rozwój cytometrii przepływowej łączy się nierozerwalnie z postępem technologicznym, który zależy od nowoczesnych aparatów, ale także możliwości analizy danych uzyskanych w trakcie odczytu.

Szkolenie polecane jest osobom realizującym się zawodowo w obszarze nauk biomedycznych: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów, biologów, etc.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.