Szkolenie pt.: „Techniki IHC i IF: praktyczne kompendium wiedzy o przeciwciałach i barwieniu tkanek” (online)

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu „Techniki IHC i IF: praktyczne kompendium wiedzy o przeciwciałach i barwieniu tkanek”, które odbędzie się w dniach 18, 19 kwietnia 2024 roku w formie online.

Szkolenie 'Techniki IHC i IF: praktyczne kompendium wiedzy o przeciwciałach i barwieniu tkanek’ skierowane jest do osób zainteresowanych wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat technik immunohistochemii i immunofluorescencji. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnic i podobieństw technik IHC i IF, a także zapoznają się z praktycznymi przykładami i protokołami ich zastosowania.

Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty doboru przeciwciał do doświadczeń, w tym omówienie różnych typów przeciwciał i ich produkcji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat przygotowania tkanki do barwienia i etapów reakcji IHC/IF, w tym utrwalania tkanki, cięcia na skrawki, oraz szczegółowego protokołu reakcji.W trakcie szkolenia omówione zostaną także techniki łączenia IF z dodatkowymi barwieniami fluorescencyjnymi oraz z metodą 'uprzezroczystowienia tkanki’. Szkolenie ma charakter aplikacyjny i skonstruowane jest w sposób pozwalający na późniejsze wykorzystanie przedstawionej wiedzy w praktyce.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem.